Pangea Matematiktävling

Om Pangea

Vilka är vi?

Vi är volontärer som lärare och lärarstudenter och arbetar med Pangea Tävlingen. Vårt syfte är att öka intresset för ämnet matematik i grundskolorna genom att göra det roligare att räkna.

Med Pangea Matematiktävling får eleverna möjlighet att mäta och stimulera sina kunskaper i matematik genom att lösa uppgifter som både är lätta och svåra.

Ordet ”Pangea”

För ungefär 250 miljoner år sedan var kontinenterna på jorden förenade i en enda superkontinent kallad Pangea . Superkontinenten blev sedan de fem kontinenterna vi känner till idag. Nu är kontinenterna inte längre fysiskt anslutna, utan snarare sammankopplade med globaliseringen. I samband med globaliseringen har det blivit allt viktigare med internationellt utbyte av kunskap och utbildning. Därför vill vi från olika bakgrunder föra samman studenter med entusiasm för ämnet för en matematiktävling, kallad Pangea Matematiktävling. Barn och ungdomar får då chans att visa sina kunskaper och erfarenheter i matematik.