Pangea Matematiktävling

Matematiktävling

Information om matematiktävlingen och processen

Pangea Matematiktävling består av olika nivåer utefter årskursernas nivå. Upplägget av frågorna är både lätta och svåra. Syftet med detta är att eleven ska känna sig motiverad efter att ha kunnat lösa första frågorna och sedan försöka ge sig på de svåra frågorna.

Tävlingen är inte betygsgrundande och resultatet kommer att inte påverka elevens betyg.

Tävlingens upplägg består av tre omgångar:

Första omgång

Tävlingen består av 15 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 1-5 poäng. Svårighetsgraden fyra och fem ger poängavdrag på 25 % av frågans värde vid fel svar. Om eleven exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.

Denna omgång kommer att hållas på respektive skola.

Första omgången kommer äga rum mellan 28 november – 2 december i elevernas egna skola. Svarsblanketten från dessa skrivningar måste senast vara inskickade till Gullviva Gymnasium den 5 december. Den 11 januari redovisas resultaten för första omgången och de provdeltagare som kvalificerat sig till andra omgången kommer att presenteras på ”Mina sidor”.

De bästa 4000 eleverna kommer att avancera till semifinalen. Fördelningen per årskurs kommer att vara jämnt fördelat, då antalet deltagare varierar mellan årskursen.

Svarsblanketter skickas tillbaka till: Gullviva Gymnasium, Römossevägen 25 14631 TULLINGE

 

Semifinal

För elever som går mellan åk 4-9 består tävlingen av 15 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 3-5 poäng. Svårighetsgraden fyra och fem ger poängavdrag på 25 % av frågans värde vid fel svar. Om eleven exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.

Semifinalen kommer äga rum mellan 30 jan – 3 feb 2017 i elevernas egna skola. Resultaten från dessa prov måste senast vara inskickade till Gullviva Gymnasium den 6 februari 2017. Den 1:a mars redovisas resultaten för semifinalen och de provdeltagare som kvalificerat sig till finalen kommer att presenteras på ”Mina sidor”.

De bästa 250 eleverna kommer att avancera till finalen. Fördelningen per årskurs kommer att vara jämnfördelat, då antalet deltagare variera mellan årskursen.

Final

För elever som går mellan åk 4-9 består tävlingen av 15 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 3-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om eleven exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt. Om flera pristagare får lika många poäng, då ska totala poängsumman av samtliga omgångar avgöra vinnaren.

Finalen äger rum den 18:e mars och kommer att ske i bestämda lokaler som Pangea Teamet anordnar i tre städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. Svarsblanketterna kommer att granskas samma dag och avslutas med prisutdelning i respektive stad.