Loading...

Ordet ”Pangea”

För ungefär 250 miljoner år sedan var kontinenterna på jorden förenade i en enda superkontinent kallad Pangea . Superkontinenten blev sedan de fem kontinenterna vi känner till idag. Nu är kontinenterna inte längre fysiskt anslutna, utan snarare sammankopplade med globaliseringen. I samband med globaliseringen har det blivit allt viktigare med internationellt utbyte av kunskap och utbildning. Därför vill vi från olika bakgrunder föra samman studenter med entusiasm för ämnet för en matematiktävling, kallad Pangea Matematiktävling. Barn och ungdomar får då chans att visa sina kunskaper och erfarenheter i matematik.

Vilka är vi som arrangerar Pangea Matematiktävlingen?

Vi är volontärer som lärare och lärarstudenter och arbetar med Pangea Tävlingen. Vårt syfte är att öka intresset för ämnet matematik i grundskolorna genom att göra det roligare att räkna.

Med Pangea Matematiktävling får eleverna möjlighet att mäta och stimulera sina kunskaper i matematik genom att lösa uppgifter som både är lätta och svåra.

Målet med Pangea Matematiktävlingen?

Globaliseringen av utbildning och kunskap blir alltmer tydlig. Med vårt motto “matematik på ett roligare sätt” vill vi föra samman studenter från olika platser, samhällsklasser och utbildningsnivåer med hjälp av Pangea Matematiktävling och entusiasm för matematik. Barnen har möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och deras glädje av matematik med andra barn.

• Oron att inte förstå matematik bland skolelever är stor. Vårt huvudsakliga mål är att visa den roliga aspekten av matematik och på så sätt sprida vårt budskap.

• Att alla deltagare utvecklar sitt självförtroende och stärker deras kompetens genom att utveckla sin problemlösningsförmåga.

• Att utöka samarbetet med andra länder där Pangea Matematiktävling arrangeras samt att förena alla elever från olika länder under namnet Pangea.

• Att vara mer attraktiv och att uppnå ett större antal deltagare.

•  Att vara statligt erkända och att bli en rekommenderad matematiktävling.

• Att stärka relationen med skolorna och göra skolorna mer engagerade i matematik. Det främjar utbytet och stärker de matematiska färdigheterna.

• Att ha en rikstäckande tävling som öppnar dörrar till en internationell arena.

• Att se en starkare närvaro i matematik i media.