Loading...

Veckans Pangea

Varje vecka laddar vi upp ”Veckans Pangea” i vårt Instagram flöde @pangea_matematiktavling.

Kolla in Veckans Pangea!

Facit

Svar: Produkten är 2 · 8 · 3  = 48

Svar: Det finns 401 punkter på Bild 101.

Svar: Lovisa kan skapa 15 olika flaggor.

Svar: Det gröna områdets area är 117 cm2.

Svar: Summan av a, b och c är 72.

Svar: 64% av kvadraten är klar från början.

Svar: Summan är 72.

Svar: Den markerade rektangelns area är 56 a.e.

Svar: Det finns 48 vita plattor på golvet.

Svar: Figuren innehåller 13 trianglar.

Svar: Sannolikheten att kulan hamnar i fack 2 är 1/4, dvs. 25%

Svar: Den grön rutan flyttar sig till 12.

Svar: Det finns 37 dubbelrum i hotellet.

Svar: Talen är 1730 respektive 173. Skillnaden blir 1557.

Svar: Antalet grenar följer Fibonacci sekvensen. Trädet kommer alltså att ha 13 grenar.

Svar: Summan av siffrorna är 22.

Svar: Man behöver flytta minst 2 tändstickor.

Svar: Den stora rektangelns omkrets är 40 cm.

Svar: Svaret blir 19^2+18^2 =685

Svar: Kvadraten kan placeras på 4 olika sätt.

Svar: Staketet är 63 meter lång.

Svar: Svaret på sista raden är 8.

Svar: Stjärnan representerar en 3:a.

Svar: Frågetecknet ska ersättas med 17.

Svar: 72

Svar: 52 cm²

Svar: 180 grader

Svar: 13

Svar: 144/49 cm²

Svar: 12 stycken

Svar: 181 rutor

Svar: 288 cm²

Svar: Rad 506, Kolumn 4

Svar: 30

Svar: Den 2021:a bokstaven i serien är E

Svar: 14

Svar: 5/12

Svar: 13

Svar: 65

Svar: 18

Svar: 42

Svar: 36

Svar: 10

Svar: 9

Svar: 120

Svar: 10

Svar: 14

Svar: 1 & 33

Svar: 21

Svar: 8

Svar: 72

Svar: 11

Svar: 5/16