Loading...

Hur går tävlingen till?

Pangea Matematiktävling består av olika nivåer utefter årskursernas nivå. Upplägget av frågorna är både lätta och svåra. Syftet med detta är att eleven ska känna sig motiverad efter att ha kunnat lösa första frågorna och sedan försöka ge sig på de svåra frågorna.

Tävlingen är inte betygsgrundande och resultatet kommer att inte påverka elevens betyg.

Tävlingens upplägg består av två omgångar och kommer ske i respektive skola:

Första omgång

Tävlingen består av 15 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 1-5 poäng. Svårighetsgraden fyra och fem ger poängavdrag på 25 % av frågans värde vid fel svar. Om eleven exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.

Denna omgång kommer att hållas på respektive skola.

Första omgången kommer äga rum mellan 25 – 29 januari 2021 i elevernas egna skola. Svarsblanketten från dessa skrivningar måste rapporteras in via “Mina sidor” den 10 februari 2021. Den 22 februari 2021 redovisas resultaten för första omgången och de provdeltagare som kvalificerat sig till andra omgången kommer att presenteras på “Mina sidor”.

Final

För elever som går mellan åk 7-9 består tävlingen av 15 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 3-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om eleven exempelvis har svarat fel på en fem poängs fråga blir det ett avdrag på 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt. Om flera pristagare får lika många poäng, då ska totala poängsumman av samtliga omgångar avgöra vinnaren.

Finalen äger rum mellan 15-19 mars 2021 och kommer att ske i respektive skola. Resultaten från final kommer att presenteras 31 mars 2021.