Loading...

Hur går tävlingen till?

Pangea Matematiktävling består av olika nivåer utefter årskursernas nivå. Upplägget av frågorna är både lätta och svåra. Syftet med detta är att eleven ska känna sig motiverad efter att ha kunnat lösa första frågorna och sedan försöka ge sig på de svåra frågorna.

Tävlingen är inte betygsgrundande och resultatet kommer att inte påverka elevens betyg.

Tävlingens upplägg består av två omgångar och kommer ske i respektive skola.

Första omgång

Tävlingen består av 12 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 1-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om en deltagare exempelvis har svarat fel på en fempoängs fråga blir det ett avdrag med 1,25 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt.

Denna omgång kommer att hållas på respektive skola.

Första omgången kommer äga rum mellan 22 november – 3 december 2021 i elevernas skola. Elevsvaren från skrivningen måste rapporteras in via “Mina sidor” senast den 10 december 2021. Den 20 december 2021 redovisas resultaten för första omgången och de tävlingsdeltagare som kvalificerat sig till final kommer att presenteras på “Mina sidor”.

Final

För elever som går mellan åk 4-9 består tävlingen av 10 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 3-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om en deltagare exempelvis har svarat fel på en fyrapoängs fråga blir det ett avdrag med 1 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt. Om flera finalister får lika många poäng i final, då ska totala poängsumman av samtliga omgångar avgöra vinnaren.

Finalen äger rum mellan 13 mars – 18 mars 2022 och kommer att ske i respektive skola. Resultaten från final kommer att presenteras 25 mars 2022.