Loading...

Hur går tävlingen till?

Pangea Matematiktävling består av olika nivåer utefter årskursernas nivå. Upplägget av frågorna är både lätta och svåra. Syftet med detta är att eleven ska känna sig motiverad efter att ha kunnat lösa första frågorna och sedan försöka ge sig på de svåra frågorna.

Tävlingen är inte betygsgrundande och resultatet kommer att inte påverka elevens betyg.

Tävlingens upplägg består av två omgångar och kommer ske i respektive skola.

Första omgång

Tävlingen består av 12 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 1-5 poäng.

Denna omgång kommer att hållas på respektive skola.

Första omgången kommer äga rum mellan 21 november – 2 december 2022 i elevernas skola. Elevsvaren från skrivningen måste rapporteras in via ”Mina sidor” senast den 7 december 2022. Den 14 december 2022 redovisas resultaten för första omgången och de tävlingsdeltagare som kvalificerat sig till final kommer att presenteras på ”Mina sidor”.

Final

För elever som går mellan åk 4-9 består tävlingen av 10 flervalsfrågor och skrivtiden är 60 min. Varje fråga kan ge 3-5 poäng och varje fel svar ger ett poängavdrag på 25 % av frågans värde. Om en deltagare exempelvis har svarat fel på en 4 poängsfråga blir det ett avdrag med 1 poäng. Det blir INGA poängavdrag om svaren lämnas blankt. Om flera finalister får lika många poäng i final, då ska totala poängsumman av samtliga omgångar avgöra vinnaren.

Finalen äger rum mellan 30 januari – 3 februari 2023 och kommer att ske i respektive skola.

Prisutdelningsceremoni

Lördagen den 18/2 kommer prisutdelningsceremoni att anordnas i Stockholm mellan kl. 13-14 på ABF-Huset. Topp 20 finalisterna kommer att bjudas in till prisutdelningsceremonin tillsammans med vårdnadshavare. Under ceremonin kommer vi att ha inspirationsföreläsningar från KTH och Södertörns Högskola samt livemusik. Inbjudan kommer att skickas ut till berörda strax efter 8/2.  Distribuera gärna denna information bland både elever och vårdnadshavare.

Viktiga datum

  • 30/1-2/2 Finalskrivning

  • 30/1-7/2 Registrering av elevsvar

  • 8/2 Resultat från finalen blir tillgänglig på mina sidor (utan placering!)

  • 18/2 Prisutdelning i Stockholm kl 13:00-14:00, ABF Huset. Topp 20 finalisterna kommer att bjudas in tillsammans med vårdnadshavare.